NWO

Wielki Reset. Książę Karol: Nie mamy alternatywy!

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego książę Walii Karol wygłosił przemówienie otwarcia w którym stwierdził, że obecny „kryzys koronawirusowy” jest okazją  do resetu globalnej gospodarki i nadania priorytetu „zrównoważonemu rozwojowi” bez dalszego niszczenia planety.

W przemówieniu wygłoszonym 3 czerwca 2020 r. książę Walii stwierdził, że obecny kryzys jest okazją do przeprowadzenia wielkich zmian, do wyniesienia z niego czegoś dobrego. Ludzie mogą bowiem być bardziej otwarci właśnie w takim kryzysie na zmiany, skoro już zaakceptowali fakt zamrożenia gospodarek przez swoje rządy. Dzięki zaś tym zmianom jest szansa na „powrót na zrównoważoną ścieżkę rozwoju”.

Jeżeli nie będzie zmian i zrównoważonego rozwoju, będą pandemie

W swoim przemówieniu książę Karol podkreślił, że „jeżeli nie podejmiemy niezbędnych działań i nie będziemy budować w sposób bardziej ekologiczny, sprzyjający włączeniu społecznemu i zrównoważony, ‚będziemy mieć do czynienia z coraz większą liczbą pandemii”.

5 punktów Wielkiego Resetu

Pięć punktów Wielkiego Resetu zakłada ustawienie ludzi na ścieżce zrównoważonego zatrudnienia i wzrostu, które zakładają przeobrażenie
wszelkich szkodliwych działań wobec środowiska. Inne punkty zawierają przemodelowanie systemów i dróg do osiągnięcia zerowej emisji (CO2) netto oraz stworzenia zrównoważonego rynku przy użyciu nauki, technologii i innowacji celem stworzenia przełomów dla zrównoważonych przyszłości; przewartościowania inwestycji dla skupienia się na zielonych inicjatywach i zaangażowania ludzi, by sami chcieli, aby zrównoważona przyszłość była tworzona.

Książe Karol w  rozmowie z BBC, która miała miejsce tuż po wystąpieniu księcia Walii na Światowym Forum Ekonomicznym, po raz pierwszy opowiedział o tym jak przechodził koronawirusa, którego wykryto u niego w marcu. Przy tej okazji również wspomniał o Wielkim Resecie, o konieczności wielkiej zmiany, która powinna przynieść coś dobrego w wyjściu z obecnego „kryzysu koronawirusowego”.

Żródło: weforum.org