Masoneria

Stany Zjednoczone stworzyli masoni [FILM]

„Kiedyś masoni byli niezwykle potężni. Odegrali kluczową rolę w powstaniu narodu amerykańskiego i pomogli w wytworzeniu narodowej tożsamości. Istnieje wszakże ciemna strona ich historii. Strona na której opisano spiski, porwania, morderstwa. One to w konsekwencji wzbudziły powszechną nienawiść do masonów.

Masonami było 14 prezydentów Stanów Zjednoczonych, a wśród nich Gerald Ford, Henry Truman, Franklin Delano Roosevelt, Andrew Jackson i Jerzy Waszyngton. Do masonerii należało wiele wpływowych osób z amerykańskich elit. Podczas amerykańskiej rewolucji Bractwo odegrało znaczącą, choć mało znaną, rolę.

Wszędzie można znaleźć symbole masońskie. Na przykład pomnik Waszyngtona jest obłożony kamiennymi płytami i pokryty masońskimi inskrypcjami. Na Kapitolu widnieje masoński napis, a na banknocie jednodolarowym znajdują się symbole masońskie. (…)

Czynne zaangażowanie masonów w politykę zaczęło się od powstania Stanów Zjednoczonych. W grudniową noc 1773 roku grupa patriotów przebrana za Indian wsiadła na statek w porcie bostońskim. W proteście przeciwko podatkom nałożonym przez Anglię amerykańskim koloniom wyrzucili do morza skrzynie z angielską herbatą. Wydarzenie to nazwano później „Herbatką bostońską”. Doprowadziło ono do wojny o amerykańską niepodległość. Wielu naukowców wierzy, że masoni byli głęboko zaangażowani w organizację „Herbatki bostońskiej”. Bracia spotykali się w tawernie „Pod zielonym smokiem”. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że właśnie tam zawiązano spisek. (…)

Do bractwa należało także wielu sygnatariuszy Deklaracji Niepodległości. Najważniejszymi z nich byli Benjamin Franklin i John Hanckok (…)”

Wolność, równość, braterstwo – hasło, które głównie kojarzy się z rewolucją francuską (Liberté, Égalité, Fraternité).  Naukowcy odkryli, że w literaturze masońskiej najczęściej i najbardziej konsekwentnie pojawiają się właśnie te trzy słowa.

„Na początku XVIII wieku w amerykańskich koloniach do masonerii należeli głównie oficerowie wysokiej rangi i arystokraci. W czasie rewolucji amerykańskiej prawie połowa oficerów armii amerykańskiej wstąpiła do masonerii. Masońskie insygnia noszono niczym medale.”