Covid

Rok więzienia za odmowę poddania się leczeniu szpitalnemu. To jedna z metod walki z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa

Rząd Japonii przyjął w piątek 22 stycznia 2020 r. pakiet ustaw które mają za zadanie skuteczniejszą „walkę z pandemią”. Szereg restrykcji, łącznie z karą więzienia, ma czekać tych, którzy nie podporządkują się zaleceniom władz.

W projektach ustaw znalazł się zapis o karach dla tych, którzy nie przestrzegają obostrzeń. Pretekstem do tego było pojawienie się nowej mutacji koronawirusa. Rząd postanowił walczyć z rozprzestrzenianiem się tego nowego koronawirusa.

Najbardziej restrykcyjna ma być kara dla osób, które nie będą chciały się poddać hospitalizacji. Nawet do roku więzienia za odmowę leczenia szpitalnego.

Rządząca Partia Liberalno-Demokratyczna wraz ze współrządzącą partią Komeito chcą przeprowadzić rozmowy na temat projektowanych ustaw w przyszłym tygodniu. Liczą również na to, że japoński parlament przyjmie ustawy w przyszłym tygodniu.

W przygotowanym pakiecie ustaw oprócz karania tych, którzy będą odmawiali hospitalizacji, przewidziane są kary na przedsiębiorców, którzy ignorują polecenia skrócenia godzin pracy. Kary mogą wynieść 300 tys. jenów, a w przypadku gdyby został wprowadzony stan wyjątkowy może wzrosnąć do pół miliona jenów.

Ustawa daje również więcej uprawnień gubernatorom stanu i prefektur do wydawania poleceń placówkom medycznym, aby przyjmowały osoby zarażone nowym koronawirusem.

Źródło: Japan Times