NWO

Na Krymie miało powstać państwo żydowskie

BaldTV: (…) Porozumienie między Stalinem a bankierami zakładało, że gdyby Stalinowi do roku 1954 nie udałoby spłacić się długu cały Krym przejdzie na własność w ręce wierzycieli i zostanie wyjęty spod wpływów Republiki Rosyjskiej. Aby przygotować ziemie krymskie do osiedlenia się elit żydowskich musiały zostać spełnione pewne warunki, takie jak stworzenie infrastruktury i zapewnienie wystarczalności żywieniowej. Do tego celu użyto rąk zwykłych osadników żydowskich.

Jednym z inspiratorów państwa żydowskiego na Krymie był jeden z młodszych członków rządu ZSRR, niejaki Larin Luri. Należy zauważyć, że wtedy ok. 90% ówczesnego rządu ZSRR stanowili przedstawiciele światowej międzynarodówki żydowskiej. Larin Luri przedstawił pomysł zorganizowanie republiki żydowskiej na Krymie i osiedlenia tam 280 tys. Żydów. Nosił on nazwę Nowej Kalifornii, albo inaczej Krymskiej Kalifornii.

Pomysł ten próbowano zrealizować przez amerykańskiego narodowca pana Rosenberga z organizacji American Jewish Joint Distribution Committee (JDC). (…) Organizacja angażowała się w przesiedlenia Żydów z Polski, Ukrainy, Białorusi i Bułgarii i innych krajów krajów europejskich na Krym. Żydowskie gospodarstwa które powstały na Krymie były pierwszymi prototypami nowoczesnych, izraelskich kibuców.

Do roku 1937, kiedy program został anulowany, JDC udało się osiedlić ok. 100 tys, Żydów na około milionie akrów ziemi. Na te cele popłynęło ok. 16 milionów dolarów od żydowskich filantropów i diaspory. (…)