Covid

Liczba zgonów w Polsce na COVID bez chorób współistniejących. Dane Ministerstwa Zdrowia

Do 1 września oficjalna liczba zgonów na COVID-19 w Polsce, bez chorób współistniejących, wyniosła 280 osób. Są to oficjalne dane Ministerstwa Zdrowia.

Tematem zgonów na COVID zainteresowali się posłowie Konfederacji. W sierpniu 2020 r. skierowali zapytanie do ministra zdrowia o liczbę takich zgonów. W imieniu ministerstwa zdrowia odpowiedział sekretarz stanu Waldemar Kraska.

W odpowiedzi na zapytanie nr 1226 złożone przez Pana Posła Konrada Berkowicza oraz grupę posłów z dnia 6 sierpnia 2020 r., w sprawie zgonów spowodowanych COVID-19 bez chorób współistniejących, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.
W pierwszej kolejności informuję, że informacja zawarta w piśmie oznaczonym sygnaturą ZPŚ.0164.156.2020, że do dnia 19 maja br. z powodu COVID-19 bez chorób współistniejących zmarło w Polsce 200 osób jest prawdą.
Od wystąpienia pierwszego zakażenia na terenie RP do dnia 1 września br. – zmarło 280 osób bez chorób współistniejących.
Najmłodsza zmarła osoba miała 32 lata natomiast najstarsza – 96 lat.
Jednocześnie wskazuję, iż średnia wieku osób zmarłych bez chorób współistniejących wyniosła 74 lata.
Niezależnie od powyższego podkreślenia wymaga, iż Ministerstwo Zdrowia gromadzi dane statystyczne w zakresie COVID-19 za pośrednictwem Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

[wytłuszczenia w tekście od redakcji]

Żródło: Sejm.gov.pl