III Rzesza

Kłamstwo w Procesie Norymberskim. „W tym procesie zbrodniarze sowieccy sądzili zbrodniarzy niemieckich” [WIDEO]

– W tym procesie zbrodniarze sowieccy sądzili zbrodniarzy niemieckich – tymi słowami prof. Pawła Wieczorkiewicza rozpoczyna się jeden z odcinków programu „Seans: Poprawka z historii”* w którym komentował on film „Epilog norymberski”. Film w reżyserii Jerzego Antczaka z roku 1970.

– Jest to film o procesie norymberskim. Film, spektakl w dość interesującej konwencji, który zapoczątkował następne tego typu produkcje w polskiej telewizji. Film do dzisiaj się z przyjemnością ogląda, bo grana przez wspaniałych aktorów i przez jednego uczestnika wydarzeń, ówczesnego korespondenta prasy polskiej w Norymberdze Karola Małcużynskiego.

– Mówiąc o tym spektaklu muszę powiedzieć pewne rzeczy, być może nawet niepopularne, ale których państwo się pewnie nie będziecie spodziewali. Muszę powiedzieć o kłamstwie Procesu Norymberskiego, półprawdzie Procesu Norymberskiego, oszustwie Procesu Norymberskiego.

Prof. Wieczorkiewicz wyjaśnia dalej dlaczego używa „tak ostrych słów”:
– Pierwsza połowa XX wieku to dwa ludobójcze systemy totalitarne. System sowiecki i system niemiecki. W Norymberdze sądzono Niemców. Systemu sowieckiego nie osądził nikt nigdy. Co gorsza, w tym procesie zbrodniarze sowieccy sądzili zbrodniarzy niemieckich. To odbiera mu wszelką wiarygodność moralną. To czyni z niego w gruncie rzeczy parodię sprawiedliwości.

W filmie „Epilog norymberski” nie pokazano postaci wszystkich sędziów, o czym zresztą jest mowa w samym filmie. Prof. Wieczorkiewicz tak to skomentował:
– Usunęli z czterech sędziów – tych którzy orzekali o winie – trzech. Zostawili tylko sędziego brytyjskiego. Jednym z orzekających o winie, w sposób decydujący, był sędzia sowiecki generał lejtnant Iona Nikitczenko, który miał na sumieniu w latach 30. ok. 30 tysięcy niewinnych ofiar. Z zimną krwią wydał wyroki śmierci na 30 tysięcy niewinnych ludzi. Był człowiekiem skąpanym we krwi. Ten zbrodniarz sądził niemieckich zbrodniarzy.

– To samo można powiedzieć, w mniejszym lub większym stopniu, o całej ekipie sowieckiej w Norymberdze. Ten taki miły prokurator, Roman Rudienko, tak ujmujący się za Polakami, był tym, który próbował wprowadzić na wokandę norymberską sprawę katyńską, jako oczywiście winę i zbrodnię niemiecką.

Ostatecznie ta sprawa została zdjęta i nie znalazła się w wyroku. Prof. Wieczorkiewicz omawiając inny fragment filmu na którym pojawia się Hans Frank, mówi:

– Będziecie państwo mieli wielkorządce Polski, winnego zbrodni na narodzie polskim, Hansa Franka. Takich samych zbrodni na narodzie polskim dokonali sowieccy wielkorządcy wschodnich ziem Polski w latach 1939-1941 Pantielejmon Ponomarienko i Nikita Chruszczow. Żaden z nich nie był oczywiście, nigdy o nic oskarżany.

Prof. Wieczorkiewicz zwraca również uwagę na to, że prawo międzynarodowe, zmiany w tym prawie, nie nadążyła za tym co przyniosła II wojna światowa:

– II wojna światowa była w ogóle wojną zbrodniczą z uwagi na to, że środki walki, metody walki, lotnictwo, artyleria dalekosiężna – mówił o tym marszałek Wilhelm Keitel – nie były dostosowane do prawa międzynarodowego, po prostu prawo międzynarodowe nie przewidywało ich skutków użycia.

Prof. Paweł Wieczorkiewicz poruszył również ciekawy wątek, że niemiecki atak na Związek Sowiecki był wojną prewencyjną, czyli wyprzedził atak przeciwnika.

ADVERTISEMENT

– Wiemy dzisiaj prawie na pewno, że to prawda. Hitler o tygodnie czy dni uprzedził atak Józefa Stalina.

Na koniec swojego komentarza prof. Wieczorkiewicz, w kontekście filmu „Epilog norymberski” jeszcze raz porównał oba totalitaryzmy, niemiecki i sowiecki:

– Na koniec macie państwo przejmujący obraz z zapisów filmowych, dokumentalnych oglądu niemieckich obozów śmierci, obozów zagłady. Zastanówcie się państwo przez chwilę… Poza piecami krematoryjnymi, bo był to wynalazek niemiecki, wszystko inne pasuje jak ulał do łagrów sowieckich – zwały trupów, ludzie wycieńczeni z głodu aż do granic biologicznej śmierci, odcinane głowy, okaleczone ciała. To wszystko działo się też w sowieckich łagrach.

Epilog Norymberski

*Seans: Poprawka z historii – to cykl programów zrealizowanych w latach 2005-2006 w których historyk prof. Paweł Wieczorkiewicz na nowo przygląda się historii, rewidując mity i legendy, a także naświetlając nieznane dotąd epizody. Program był emitowany przed emisją filmów fabularnych realizowanych w okresie PRL-u do których prof. Wieczorkiewicz dodawał swój komentarz historyczny.