Depopulacja

Dr Kischer: Każdy embriolog na świecie wie, że początek indywidualnej istoty ludzkiej ma miejsce w momencie zapłodnienia

Dr C. Ward Kischer, embriolog, emerytowany profesor University of Arizona:

– Punktem zasadniczym debaty o aborcji jest kwestia tego, w którym momencie mamy już do czynienia z istotą ludzką, człowiekiem.

Odpowiedź na to pytanie została udzielona ponad 100 lat temu, lecz została zakwestionowana w ramach głośnej sprawy Roe v. Wade, która zakończyła się decyzją sądową wydaną na podstawie uzasadnienia w głównej mierze autorstwa sędziego Harry’ego Blackmuna, który stwierdził, że na pytanie o początek istoty ludzkiej nie ma jednoznacznej odpowiedzi i nie da się na nie odpowiedzieć.

Choć opinia ta uwzględniała stanowiska przedstawicieli medycyny, kościoła oraz sądownictwa, nie uwzględniła jednak osiągnięć z zakresu embriologii człowieka.

Od ponad 100 lat każdy embriolog na świecie wie, że początek indywidualnej istoty ludzkiej ma miejsce w momencie zapłodnienia, już podczas pierwszego etapu zapłodnienia.

Jednym z określeń stosowanych w celu dewaluacji początków życia ludzkiego jest termin „etap pre-embrionalny”. Termin te został wprowadzony przez zmarłego już Clifforda Grobsteina, który zajmował się embriologią żab.

Zaproponował on ten termin w roku 1979 w swojej publikacji w czasopiśmie Scientific American, ale uzasadniał go posługując się błędnym logicznie rozumowaniem. Argumentował m. in. tym, że we wczesnym etapie rozwoju embrionu zarodek nie wygląda jak człowiek.

Kolejnym argumentem było to, że zarodek na tym etapie ma możliwość podziału na dwa lub więcej identyczne zarodki. Taka sytuacja jednak – czyli wykształcenie się bliźniąt jednojajowych – zachodzi z prawdopodobieństwem ok. 0,002% dla całej populacji ludzkiej.

Termin ten został zakwestionowany i odrzucony przez embriologów na całym świecie. Odrzucony został także przez Międzynarodową Komisję ds. Nazewnictwa Anatomicznego w ramach procedury włączenia go do leksykonu terminów embriologii człowieka.

Termin „pre-embrionalny” miał na celu „dehumanizację” istoty ludzkiej na etapie zarodka. Taka dehumanizacja miała już miejsce w przeszłości.

Przykładowo w lat 30. XX w., stosowana przez Adolfa Hitlera, który dehumanizował określoną grupę ludzi – Żydów. W konsekwencji takiego działania Hitlera doprowadzono do eksterminacji kilku milionów Żydów podczas II W. Ś. oraz wiele milionów osób z innych narodowości, których Hitler określał jako „Untermenschen” – podludzie.

ADVERTISEMENT

Termin „pre-embrionalny” również traktuje istotę ludzką jako podczłowieka i tym samym umożliwia prowadzenie eksperymentów na zarodkach.

Co zresztą proponowano już niejednokrotnie, np. pobieranie i wykorzystywanie do badań komórek macierzystych czy wykorzystywanie zarodków w innych celach eksperymentalnych.

Źródło: Szczepienia.Wybudzeni.com