Historia

W obronie Świętej Inkwizycji

Czarna legenda Świętej Inkwizycji to jedno z największych pośród wielkich kłamstw, które ukształtowały myślowe nawyki człowieka współczesnego. Kłamstwo tak skuteczne, że w końcu ulegli mu nawet obrońcy Kościoła, przyrównując do inkwizytorów swych komunistycznych prześladowców. Pracę Romana Konika uważam za godny szacunku i polecenia wszystkim akt intelektualnej odwagi…
Rafał A. Ziemkiewicz

Książka Romana Konika nie jest pracą naukową, co podkreśla sam autor. To z pewnością jest jedna z przyczyn, że od pierwszego wydania książka sprzedała się w ponad 40 tys. egzemplarzy. Chociaż najważniejszym powodem dla którego książka cieszy tak dużym zainteresowaniem jest sam tytułowy temat książki. „W obronie Świętej Inkwizycji” przybliża bowiem prawdę na temat tego czym tak naprawdę była Inkwizycja. Rozprawia się ze stereotypami i kłamstwami, głównie na temat jej zbrodniczego charakteru, który jest bardzo chętnie przypisywany Świętej Inkwizycji przez ludzi wrogo nastawionych do Kościoła.

Podczas spotkania jakie miało miejsce z Romanem Konikiem w Bydgoszczy w 2015 roku autor mówił, że tej czarnej legendzie ulegli również wierni Kościoła Katolickiego, a nawet sama hierarchia kościelna. Autor przypomniał, że Kościół przeprosił za Świętą Inkwizycję, jednak od razu przypomniał:
– W roku 2000 św. Jan Paweł II zwołał międzynarodową konferencję historyczną otwierając akta watykańskie. 80 historyków, filozofów, historyków idei zebrało się w Watykanie, by zbadać pod względem historycznym Świętą Inkwizycję. Jakież było zdziwienie mediów, kiedy po 7-dniowym panelu na temat Świętej Inkwizycji nie padło już słowo „Przepraszam”. Jan Paweł II, przemilczany wówczas przez media, wypowiedział słynne zdanie, że należy przede wszystkim pochylić się nad historią i nad faktami, a dopiero później wygłaszać różnego rodzaju tyrady na temat Inkwizycji.

Roman Konik sam osobiście studiował oryginalne materiały, spisane po łacinie, dotyczące Świętej Inkwizycji, które pokazywały, że pospolici przestępcy woleli być sądzeni przez Świętą Inkwizycję niż przez sądy świeckie. To już pokazuje, że coś z tą „czarną legendą” Świętej Inkwizycji się nie zgadza.

Książkę można kupić bezpośrednio u Wydawcy: W obronie Świętej Inkwizycji