Niewygodne fakty

Prof. Witold Kieżun: Straciliśmy ziemie wschodnie m.in. dzięki polityce Roosevelta, polityce Stanów Zjednoczonych

– Jeśli chodzi o politykę Stanów Zjednoczonych w stosunku do Polski to ta sprawa jest mało znana, ale jednoznacznie ujawniona w pamiętnikach kardynała katolickiego Stanów Zjednoczonych Francisa Spellmana. Jak Stany Zjednoczone zawarły umowę Lend-lease o pełnym zaopatrzeniu zbrojeniowym Związku Radzieckiego, które było podstawą zwycięstwa Armii Czerwonej. Siedziałem w obozie po wojnie [od 23 maja 1945 r. w obozie w Krasnowodsku – przyp. red.] to całe wyposażenie gułagu było amerykańskie. Drut kolczasty była amerykański, kaszę którąś my jedli była amerykańska, potem byłem w szpitalu gdzie były łóżka amerykańskie. Lokomotywa która nas wiozła do gułagu też była amerykańska.

– Otóż kardynał Spellman poprosił o audiencję u Roosevelta i powiedział tak: Panie prezydencie, zawarł pan umowę z krajem antychrześcijańskim, krajem który chce zniszczyć naszą chrześcijańską kulturę, który przeciwstawia się również naszej koncepcji realizacji demokratycznej. Na to Roosevelt powiedział, że on może ujawnić strategię swojej polityki pod jednym warunkiem, że kardynał zachowa to do swojej wiadomości i może to być opublikowane 25 lat po śmierci Roosevelta. Spellman to opublikował i to się nie spotkało z jakimś rozpowszechnieniem. Dlaczego… bo to jest straszna prawda.

– Otóż Roosevelt powiedział tak: Myśmy w XVIII wieku rozpoczęli rewolucję przeciwko kolonializmowi i imperializmowi Wielkiej Brytanii. I my tę działalność musimy w dalszym ciągu kontynuować. W tej chwili tragedią świata jest kolonializm: kolonie Wielkiej Brytanii, kolonie Francji, kolonie Hiszpanii, kolonie holenderskie, kolonie portugalskie. Musimy zniszczyć system kolonialny i musimy dać wolność krajom kolonialnym, więc kontynuować to co żeśmy rozpoczęli w XVIII wieku. Teraz oczywiście najpierw musimy zniszczyć Niemcy, a po zniszczeniu Niemiec musimy zniszczyć imperializmy a to jest możliwe tylko w sojuszu ze Związkiem Radzieckim. W interesie Stanów Zjednoczonych jest silny Związek Radziecki po wojnie.

Prof. Kieżun przypomina również o tym, że był pomysł, aby po zwycięstwie w Afryce Północnej nad armią niemiecką, poszło uderzenie na Bałkany, czyli w takim kierunku, gdzie był silny opór wobec Niemców (partyzantka Tito w Jugosławii czy partyzantka Markosa w Grecji). Plany USA były jednak inne. Jak mówi prof. Kieżun:

– Chodziło o to, żeby nie odciąć Europy od armii radzieckiej i umożliwić jej zajęcie połowy Europy. I doprowadzić do tego, że Związek Radziecki ze Stanami Zjednoczonymi będą potężną siłą, która potrafi zniszczyć kolonializm. (…)

– Potem proces dekolonizacji potem był wszędzie przeprowadzony pod egidą Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego.

– Prawie wszystkie wolne republiki Afryki miały ustrój komunistyczny. (…)

– Tak wyglądała rzeczywistość polityki amerykańskiej. Mało tego, w Teheranie (…) zorganizowano spotkanie w „cztery oczy” Stalin-Roosevelt na którym Roosevelt zgodził się na oddanie całych naszych Kresów. (…) Straciliśmy ziemie wschodnie m.in. dzięki polityce Roosevelta, polityce Stanów Zjednoczonych.

Fragmenty wypowiedzi prof. Witolda Kieżuna pochodzą z nagrania „Herbatka z historią” opublikowanego na kanale Youtube 30 marca 2012 roku.

Herbatka z historią. Pełny zapis spotkania z prof. Witoldem Kieżunem

Zdjęcie: Konferencja w Teheranie 1943 r./Wikipedia domena publiczna

ADVERTISEMENT