Unia Europejska

Manifest z Ventotene – program założycielski współczesnej Unii Europejskiej

W roku 2016 Krzysztof Karoń zwrócił uwagę na niezwykłe wydarzenie. Trójka przywódców czołowych państw europejskich – Niemiec, Francji i Włoch – udała się na pokładzie lotniskowca na niewielką wyspę Ventotene, gdzie złożyli trzy bukieciki żółto-niebieskich kwiatów na grobie Altiero Spinellego.

Krzysztof Karoń uznał, że w ten sposób cała trójka chciała „zamanifestować wierność nie traktatom, ale projektowi przedstawionemu w Manifeście z Ventotene” autorstwa Altiero Spinellego i Ernesto Rossi – „projektowi likwidacji suwerennych państw i utworzenia jednego europejskiego państwa komunistycznego”.

Krzysztof Karoń przypomniał również inne ciekawe fakty:
– W 2010 r. przy Parlamencie Europejskim powstała działająca pod kierownictwem lewicowych aktywistów Daniela Cohn-Bendita i Joschki Fischera i przy udziale m.in. polskich posłanek Róży Thun i Danuty Hubner tzw. Grupa Spinelli. Jest to najaktywniejsza z organizacji prowadzących lobbing i propagandę na rzecz całkowitej politycznej integracji Unii.

– W 2011 r., podczas uroczystości z okazji 25-tej rocznicy śmierci Altiero Spinelliego polski przewodniczący Parlamentu Europejskiego, chrześcijański demokrata Jerzy Buzek stwierdził, że Manifest ten jest wiecznie żywym źródłem idei europejskiej integracji. Dlatego warto przeczytać z uwagą kilka jego fragmentów.

Siedem najważniejszych zdań z Manifestu z Ventotene wg Krzysztofa Karonia:

1. Pierwszym zadaniem, bez rozwiązania którego wszelki postęp będzie tylko złudzeniem, jest ostateczne zlikwidowanie granic dzielących państwa suwerenne.
2. Adekwatność i realizacja każdego pojedynczego punktu programowego musi być badana pod względem jego zgodności z bezdyskusyjnym warunkiem europejskiej jedności.
3. Trzeba ostatecznie skończyć z gospodarczą samowystarczalnością, która stanowi kręgosłup totalitarnych reżimów.
4. Chodzi o stworzenie państwa federalnego, które stoi na własnych nogach i dysponuje europejską armią zamiast armiami narodowymi.
5. Potrzeba wystarczającej ilości organów i środków, żeby w poszczególnych państwach związkowych wprowadzić zarządzenia wydane w celu utrzymania porządku ogólnego.
6. Nowe państwo, a z nim nowa, prawdziwa demokracja powstanie dzięki dyktaturze rewolucyjnej partii.
7. Europejska rewolucja musi być socjalistyczna.

Poniżej film Krzysztofa Karonia, który opowiada o włoskim komuniście Altiero Spinellim, jego Manifeście z Ventotene, czyli programie założycielskim współczesnej Unii Europejskiej i Grupie Spinelli w Parlamencie Europejskim dążącej do pełnej federalizacji (kolektywizacji) Europy.

Źródło:
1. HistoriaSztuki.com.pl