NWO

Ameryka: Od wolności do faszyzmu – film dokumentalny Aarona Russo

Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest rewolucyjnym czynem – George Orwell

W roku 1913 Ameryka była wolnym krajem. Wówczas banda potężnych bankierów osiągnęła cel swych ojców i pradziadów. Odtąd Ameryka nigdy już nie była taka sama. Wkrótce już cały świat nie będzie taki jak kiedyś.

Był rok 1913. Woodrow Wilson był prezydentem, a potężna elita bankowa, która od lat próbowała, w końcu osiągnęła swój długoterminowy cel swojego zamachu stanu poprzez przejęcie kontroli nad amerykańskim rządem.

Pierwszym co zrobili, aby dokonać tego przejęcia, było przekonanie sekretarza stanu Philandera Knoxa, aby okłamał obywateli Ameryki i powiedział im, że 16-ta poprawka do Konstytucji (poprawka dotycząca podatku dochodowego) była prawnie ratyfikowana przez stany. Co nie było prawdą. Bankierzy wiedzieli, że ostatecznie ten podatek wyląduje w ich kieszeniach.

ADVERTISEMENT

Za przyczyną tego oszustwa wmówiono Amerykanom, że od tamtej pory istnieje podatek od ich pracy. Kongres i prezydent byli całkowicie świadomi tego oszustwa i było to przytoczone w niedawnej rozprawie sądowej.

„Jeżeli uważnie prześledzisz 16-tą Poprawkę odkryjesz, że wymagana liczba stanów nigdy jej nie ratyfikowała” – sędzia James C. Fox (2003 r.)

Tego samego roku bankierzy popełnili swoje drugie, jak dotąd najbardziej diaboliczne oszustwo, jakie kiedykolwiek zostało dokonane na Amerykanach, poprzez przekupienie senatorów w celu zatwierdzenia Aktu Rezerwy Federalnej bez wymaganej poprawki do Konstytucji. Zrobili to podczas urlopu świątecznego, gdy wielu senatorów spędzało ten czas w swoich domach razem ze swoimi rodzinami. I oto jak narodził się sprzeczny z Konstytucją akt Rezerwy Federalnej.

Byli bardzo sprytni. Rozumieli, że ktokolwiek będzie tworzył pieniądze dla Ameryki będzie również kontrolował rząd. Bankierzy wygrali, a amerykańscy obywatele przegrali, gdyż większość polityków jest gotowa sprzedać swą duszę za dolara. Teraz Rezerwa Federalna może legalnie kreować dolary.

Jak powiedział May Rothschild: Dajcie mi kontrolę nad krajową podażą pieniądza, a nie będę dbał o to kto tworzy prawa.

(…) Rząd przekazał tym bankierom jedną ze swych najistotniejszych kompetencji, a teraz musi pożyczać pieniądze od bankierów, aby móc sfinansować swój… rząd.

Prezydent Woodrow Wilson, który podpisał Akt Rezerwy Federalnej mówił później (2019 r.) ubolewając:

– Jestem najbardziej nieszczęśliwym człowiekiem. Nieświadomie zrujnowałem swój kraj. Wieki kraj przemysłowy jest teraz kontrolowany przez własny system kredytu. Nie jesteśmy już rządem opartym na wolnej opinii, przekonaniach i głosowaniu większości, lecz rządem opartym na opinii i przymusie ze strony małej grupy ludzi o dominującej pozycji.

O tym właśnie jest ten film